head
เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์

หมวดหมู่หนังสือ

เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์

PrintE-mail
15 D.I.Y. Ideas งานไอเดียสไตล์แฮนด์เมดตลาดขายดี 24 ชั่วโมง ผู้แต่ง ฐิติรัตน์ ศิริเมือง

วิธีเขียนแผนการตลาด ผู้แต่ง ดร.กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
ดูภาพขยาย


วิธีเขียนแผนการตลาด ผู้แต่ง ดร.กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์

ราคา: 0 บาท

สอบถามเกี่ยวกับหนังสือ

ผู้แต่ง : ดร.กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ISBN : 978-974-414-179-8
จำนวนหน้า : 180
ราคา : 165

- แผนการตลาด (Marketing Plan) เป็นแผนงานในระดับปฏิบัติการของฝ่ายการตลาด ที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี
- แผนการตลาด จำเป็นต้องจัดทำกันอย่างมีมาตรฐานอย่างถูกวิธีและอย่างเป็นระบบ แผนที่ได้จึงจะสามารถจำเข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แผนการตลาด คือผลสรุปอย่างเป็นรูปธรรมของกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และปฏิบัติการทางการตลาดอย่างชาญฉลาดที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน อีกทั้งยังทำใหองค์การนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล

พบกับหลักการ ขั้นตอน และวิธีการเขียนแผนการตลาดแบบมืออาชีพ พร้อมแบบฟอร์มที่สำคัญและจำเป็นอย่างครบครัน

สำนักพิมพ์ บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด
www.expernetbooks.com

บริการเช่าหนังสือออนไลน์ นิยายแจ่มใส สถาพรบุ๊คส์ และอีกหลากหลายสำนักพิมพ์ จัดส่งทั่วประเทศ

สถานะหนังสือขณะนี้

หนังสือพร้อมให้ยืมจำนวน: 1
ตัวแปรของแคตตาล๊อก: Barcode
Barcode