head
เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์

หมวดหมู่หนังสือ

เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์

PrintE-mail
กลยุทธ์หุ้นห่านทองคำWeb Marketing กลยุทธ์ทำการตลาดให้กับเว็บไซต์

เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน
ดูภาพขยาย


เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน

ราคา: 0 บาท

สอบถามเกี่ยวกับหนังสือ

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ISBN : 974-88598-7-8
จำนวนหน้า : 92
ราคา : 85

การตัดสินใจลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของกิจการอย่างครบถ้วน งบการเงิน ถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่สะท้อนฐานะการเงินและผลดำเนินการได้เป็นอย่างดี หนังสือนี้เผยแพร่ความรู้พื้นฐานและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคเบื้องต้นในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน และได้รวบรวมข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญๆ ที่ใช้ประเมินศักยภาพและมูลค่าของกิจการที่สนใจจะลงทุนได้อย่างดีในระดับหนึ่ง

สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
www.set.or.th

บริการเช่าหนังสือออนไลน์ นิยายแจ่มใส สถาพรบุ๊คส์ และอีกหลากหลายสำนักพิมพ์ จัดส่งทั่วประเทศ

สถานะหนังสือขณะนี้

หนังสือพร้อมให้ยืมจำนวน: 1
ตัวแปรของแคตตาล๊อก: Barcode
Barcode