head
เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์

หมวดหมู่หนังสือ

เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์ เช่าหนังสือออนไลน์

PrintE-mail
สร้างเว็บไซต์ให้ครสูตร ด้วย... Joomla!555 เกาเหลา Tips 2

นวัตกรรมการสร้างสื่อบทเรียนแบบปฏิสัทพันธ์ e-Learning ด้วย Adobe
ดูภาพขยาย


นวัตกรรมการสร้างสื่อบทเรียนแบบปฏิสัทพันธ์ e-Learning ด้วย Adobe

ราคา: 0 บาท

สอบถามเกี่ยวกับหนังสือ

ผู้แต่ง : บัณฑิต พฤฒเศรณี
ISBN : 978-974-10-2214-4
จำนวนหน้า : 216
ราคา : 150

หนังสือเล่มนี้ทำให้หน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ประกอบไปด้วย ครู อาจารย์ ผู้สอนและผู้ผลิตสื่อ สามารถสร้างสื่อบทเรียนได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของสื่อเนื้อหา ที่ผู้ผลิตสร้างขึ้น และยังช่วยให้ระบบการศึกษาในทุกระดับของสถาบันการศึกษาพี่งพาตนเองได้ ดังนั้น โปรแกรม Adobe Captivate V. 3.0 จึงเป็นเครื่องมือของผู้สอนทุกประเภท ที่จะนำไปออกแบบการสร้างชิ้นงาน การนำเสนอบทเรียน การสร้างแบบวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างง่าย รวมทั้งทำให้เกิดการนำไปใช้งาน หรือประยุกต์เข้ากับระบบการเรียนปกติ การศึกษาที่ทันสมัย และเหมาะสมกับการศึกษาของชาติได้

สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส
www.misbook.com

บริการเช่าหนังสือออนไลน์ นิยายแจ่มใส สถาพรบุ๊คส์ และอีกหลากหลายสำนักพิมพ์ จัดส่งทั่วประเทศ


สถานะหนังสือขณะนี้

หนังสือพร้อมให้ยืมจำนวน: 1
ตัวแปรของแคตตาล๊อก: Barcode
Barcode